VMware
flow-image

Patrząc z perspektywy czasu: czy pandemiczny rok 2020 był dla nas sygnałem do pobudki – streszczenie dla kierownictwa

Ten zasób został opublikowany przez VMware

W jaki sposób pandemia COVID-19 i konieczność posiadania rozproszonej geograficznie siły roboczej przesunęły środek ciężkości pracy przyszłości?Firma Forrester Consulting przeprowadziła zleconą przez VMware i kierowaną do globalnych decydentów podejmujących decyzję o przyszłości pracy, na barkach których spoczywa odpowiedzialność za strategię i bezpieczeństwo oraz reprezentujących różne branże globalne ankietę dotyczącą tego, w jaki sposób wyzwania związane z przejściem pracowników na tryb pracy zdalnej, wykonywanej z lokalizacji rozproszonych zmieniły sposób prowadzenia działalności i jaki ich zdaniem model wykonywania aktywności gospodarczej zostanie w przyszłości wdrożony jako obowiązujący.

Poznaj spostrzeżenia tych liderów biznesowych, aby poprawić stan bezpieczeństwa Twojej organizacji i doświadczenie personelu rozproszonego w różnych lokalizacjach i sieciach podczas dostosowywania się Twojej organizacji do tej „nowej normalności”, w tym także sformułowane przez nich kluczowe zalecenia.Dowiedz się z tego popartego wnikliwą analizą dokumentu, jakie elementy uznawane są za krytyczne lub priorytetowe przez 73% pytanych decydentów.

Pobierz teraz

box-icon-download

*wymagane pola

Musisz wyrazić zgodą na warunki

Żądając udostępnienia tego zasobu, akceptujesz nasze warunki użytkowania serwisu. Wszystkie dane są chronione naszą Polityką prywatności. Wszelkie dodatkowe pytania należy przesyłać na adres dataprotection@itcorporate. com.

Powiązane kategorie ERP, VPN, BYOD, BYOD, BYOD