VMware
flow-image

Patrząc z perspektywy czasu: czy pandemiczny rok 2020 był dla nas sygnałem do pobudki – raport

Ten zasób został opublikowany przez VMware

Patrząc z perspektywy czasu: pandemia sygnałem do pobudki:Zintegrowane rozwiązania dla organizacji gotowych na wyzwania przyszłości.

Firma VMware zleciła firmie Forrester Consulting przeprowadzenie ankiety, w której 526 osób odpowiedzialnych za określanie kształtu strategii i kwestii bezpieczeństwa z różnych branż i organizacji z całego świata zostało zapytanych o to, w jaki sposób wyzwania związane z nagłym przejściem na korzystanie z rozproszonej geograficznie siły roboczej wpłynęły na kształt ich firmy i jak postrzegają przyszłość pracy zdalnej.Poczynione wnioski to m. in.:

  • pandemia wywarła znaczny wpływ na organizacje biznesowe:wskutek pandemii, 80% przedsiębiorstw musiało przyspieszyć strategię powierzania obowiązków roboczych personelowi rozproszonemu, zaś 65% przedsiębiorstw zostało zmuszonych do opracowania strategii wykonywania pracy przez personel zdalny,
  • 73% respondentów uważa, że potrzeba wdrożenia zintegrowanego rozwiązania w zakresie zasobów ludzkich jest priorytetem o wysokim lub krytycznym znaczeniu.
  • Najważniejsze czynniki umożliwiające wdrożenie zintegrowanego rozwiązania to w 40% poprawa stanu bezpieczeństwa i w 40% osiągnięcie bardziej całościowego obrazu organizacji, dzięki zadbaniu o bezpieczeństwo punktów końcowych i współpracy w zakresie bezpieczeństwa sieci.

Zapoznaj się z pełnymi wynikami ankiety w tym raporcie.

Pobierz teraz

box-icon-download

*wymagane pola

Musisz wyrazić zgodą na warunki

Żądając udostępnienia tego zasobu, akceptujesz nasze warunki użytkowania serwisu. Wszystkie dane są chronione naszą Polityką prywatności. Wszelkie dodatkowe pytania należy przesyłać na adres dataprotection@itcorporate. com.

Powiązane kategorie ERP, VPN, BYOD, BYOD, BYOD