Fujitsu
flow-image

Część 2: Fragile to Agile - Przetrzymać niepewność jako organizacja o zdolności do adaptacji

Ten zasób został opublikowany przez Fujitsu

Ponieważ świat został poddany szerokiej transformacji wymuszonej pandemią COVID-19, potrzeba przystosowania się do zmian przez firmy i organizacje rządowe stała się koniecznością. W sytuacji, w której niestabilny krajobraz ekonomiczny sprawia, że niepewność staje się sposobem życia, organizacje muszą być w stanie przygotować się i reagować na poważne zakłócenia. Istnieje potrzeba dostosowywania się w ciągły sposób, aby nadążać za rynkiem i się na nim liczyć.

Wszystkie organizacje muszą teraz przyspieszyć proces digitalizacji i zwiększyć zdolności adaptacyjne, aby w przyszłości zabezpieczyć się przed siłami zakłócającymi.  Pandemia pokazała, że większość z nich nie była w stanie wystarczająco szybko reagować na nieprzewidywalne zmiany, ze względu na ograniczenia techniczne i organizacyjne, które w przypadku wielu z nich nie zostały jeszcze rozwiązane w perspektywie długoterminowej.  Niniejszy raport oferuje wyniki badań i wnikliwe informacje na temat kluczowych wyzwań wraz z poradami ekspertów na temat sposobów stawienia im czoła. Czytaj teraz, aby dowiedzieć się więcej.

Pobierz teraz

box-icon-download

*wymagane pola

Musisz wyrazić zgodą na warunki

Żądając udostępnienia tego zasobu, akceptujesz nasze warunki użytkowania serwisu. Wszystkie dane są chronione naszą Polityką prywatności. Wszelkie dodatkowe pytania należy przesyłać na adres dataprotection@itcorporate. com.

Powiązane kategorie Przetwarzanie W Chmurze, Chmura hybrydowa, Chmura przedsiębiorstw, Platformy chmurowe, SaaS, Magazynowanie danych w chmurze, CRM, ERP, Przetwarzanie danych w chmurze, Bezpieczeństwo danych w chmurze, Aplikacje w chmurze, Zarządzanie IT, Big Data, Business Intelligence (BI), Hurtownie Danych, BYOD, Konsumeryzacja branży IT, Przetwarzanie danych w chmurze, Zgodność z legislacją