Proofpoint
Proofpoint
  • Adres:
    100 Brook Drive, Green Park, Reading, Berkshire, RG2 6UJ, United Kingdom
  • Telefon:
    About Overview Careers Events Leadership Team News Center Threat Center Latest Threat Report Human Factor Report Threat Glossary Threat Blog Daily Ruleset Products Email Protection Advanced Threat Protection Archive & Compliance Information Protection Digital Risk Protection Nexus Platform Resources Whitepapers Webinars Datasheets Customer Stories Blog Free Trial Connect +44 (0)118 402 5900
Spółka Proofpoint, Inc. z siedzibą w Sunnyvale w Kalifornii, świadczy usługi oparte na modelu SaaS oraz rozwiązania lokalne dla zapewniania bezpieczeństwa poczty przychodzącej, zapobiegania utracie danych wychodzących, ochrony prywatności, szyfrowania wiadomości e-mail, wykrywania elektronicznego („eDiscovery”) i archiwizacji wiadomości e-mail. Proofpoint zapewnia zintegrowany pakiet rozwiązań ochrony danych na żądanie, obejmujący zarządzanie zagrożeniami, zapewnienie zgodności z przepisami, zarządzanie danymi i bezpieczną komunikację – wszystkie z tych rozwiązań oparte są na wspólnej platformie w modelu bezpieczeństwo-jako-usługa.

Ochrona użytkownika końcowego

flow-image
Zorientowane na ludzi podejście do zarządzania podatnością na zagrożenia, atakami i uprawnieniami. Organizacje wydają na zapewnienie cyberbezpieczeństwa...