VMware
VMware
  • Adres:
    Flow 1 & 2, River Park Avenue, Staines-Upon-Thames, TW18 3FA
VMware, Inc. to amerykańska spółka programistyczna, która dostarcza oprogramowanie i usługi z zakresu chmury i wirtualizacji, i która – jak sama twierdzi – jako pierwsza pomyślnie zwirtualizowała komercyjnie architekturę procesorów x86. Założona w 1998 r. , spółka VMware ma siedzibę w Palo Alto w Kalifornii. W roku 2004 została przejęta i stała się spółką zależną EMC Corporation, następnie dnia 14 sierpnia 2007 r. , korporacja EMC sprzedała 15% spółki na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych IPO. Spółka prowadzi działalność pod symbolem VMW.

Czego potrzebuje każdy personel rozproszony

flow-image
Przyjęcie strategii „digitalizacja przede wszystkim" dla personelu rozproszonego. Aby pomóc Twojej rozproszonej geograficznie...

Zoptymalizuj swoją sieć dla pracowników rozproszonych

flow-image
Gotowi.Do startu.Nauka!8 sposobów optymalizacji sieci z myślą o potrzebach pracowników zdalnych. Utrzymanie łączności i wydajności...

Optymalizacja rozszerzonej sieci pracowników zdalnych – przewodnik kupującego

flow-image
Wprowadzona na początku roku 2020 instrukcja umożliwiająca poddanie się odizolowaniu w warunkach domowych, poskutkowała odesłaniem do pracy...

Inne zasoby dostarczone Ci przez VMware