VMware
VMware
  • Adres:
    Flow 1 & 2, River Park Avenue, Staines-Upon-Thames, TW18 3FA, United Kingdom
VMware, Inc. to amerykańska spółka programistyczna, która dostarcza oprogramowanie i usługi z zakresu chmury i wirtualizacji, i która – jak sama twierdzi – jako pierwsza pomyślnie zwirtualizowała komercyjnie architekturę procesorów x86. Założona w 1998 r. , spółka VMware ma siedzibę w Palo Alto w Kalifornii. W roku 2004 została przejęta i stała się spółką zależną EMC Corporation, następnie dnia 14 sierpnia 2007 r. , korporacja EMC sprzedała 15% spółki na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych IPO. Spółka prowadzi działalność pod symbolem VMW.

Czego potrzebuje każdy personel rozproszony

flow-image
Przyjęcie strategii „digitalizacja przede wszystkim" dla personelu rozproszonego. Aby pomóc Twojej rozproszonej geograficznie...

Czego potrzebuje każdy personel rozproszony

flow-image
Przyjęcie strategii „digitalizacja przede wszystkim" dla personelu rozproszonego. Aby pomóc Twojej rozproszonej geograficznie...

Patrząc z perspektywy czasu: czy pandemiczny rok 2020 był dla nas sygnałem do pobudki – streszczenie dla kierownictwa

flow-image
W jaki sposób pandemia COVID-19 i konieczność posiadania rozproszonej geograficznie siły roboczej przesunęły środek ciężkości pracy przyszłości?Firma...

Inne zasoby dostarczone Ci przez VMware